EENHEIDSBEWUSZTIJN

WEDEROM EEN DAG VOORBIJ ZONDER HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IN DE GEHELE WERELD.

DE WEG DIE DE MEESTE MENSEN GEKOZEN HEBBEN

Ook dit is een weg die men mag gaan, want het is de weg die het is. Alleen het is de weg die leidt naar een ander bestaan.

Het bestaan van de meeste mensen is gebaseerd op uiterlijkheden en de materiële werkelijkheid. Daar dit geen echte werkelijkheid is, is het bestaan een weg DAT TOT OP EEN ZEKERE HOOGTE OPHOUDT!

Dit is een weg Die men mag gaan, alleen dan wel tot het punt dat men deze zekere overvloed heeft bereikt in het eigen bestaan. Want het is deze overvloed die de nes gerealiseerd maakt en geen andere weg.

Ook is dit al een bekend iets, alleen het is nooit zo vernomen dat dit ook een weg is, die men heeft te doen realiseren. Daar het een weg is die de mens, de mens maakt en geen enkel ander wezen in het heelal of in het bestaan ervan.

De weg naar het HOGERE BESTAAN is een weg die vele paden kent, alleen dan wel allen in de zelfde richting!

Ook dit mag wel eens gezegd worden, daar veel mensen toch voor zichzelf een weg hebben genomen die ergens anders anders naar leidt. Want het is geen weg die men kent, maar wel een weg die men gaat! Ook dit is voor de meeste mensen zo, alleen de meest gerealiseerde keen de weg wel naar het hogere en daarom is het voor deze mensen geen geloof meer, alleen wel een wetenschap die alle bewijs’materiaal’ levert dat dat zo is!

Wel is er een weg die men mag gaan en die weg is dat er ook nog iemand anders is die het zeggen kan! Dit is de weg die men ook wel kan zien als de enige weg. Want het is de weg die hij is gegaan en de enige weg die het is naar het hoogst haalbare in het leven.

DIT IS WEL EEN WEG DIE MEN NIET ALLEEN DOET!

Ook dit is al bekend, alleen dan wel onder de mensen die het desondanks toch nalaten te luisteren naar wat de hogere stem in jezelf zegt en dat is dat er ook nog mensen zijn die het anders te verstaan willen geven en dat is een ander inzicht. Want dit inzicht is het dat de mens gerealiseerd maakt en het inzicht dat de mens doet inzien dat er ook een ander leven is. Dan dat van de ander.

Ook dit mag gezegd worden, daar veel mensen een ander leven willen leiden, alleen dan wel door zich af te scheiden van zichzelf en met uiterlijk vertoon of materie.

DE WEDEROPSTANDING VAN JEZELF, DE ONDERGANG VAN DE OUDE WERELD!

DE WEDEROPSTANDING VAN JEZELF, DE ONDERGANG VAN DE OUDE WERELD!

Het is de bedoeling dat er mensen zijn die de wereld gaan helpen een andere te maken, dan die het nu geworden is. Alleen het is ook de bedoeling dat er mensen zijn die het gaan aanzetten om deze wereld een ander perspectief te geven dan voorheen voor mogelijk werd gehouden en dat perspectief is dat het geen wereld meer is die we kennen en geen wereld die we doorgaans voor ogen hielden, als zijnde een wereld die veel lijkt op dat wat we nu hebben gemanifesteerd met ons allen.

Want het is maar een kleine sprong in gedachten om aan te nemen dat deze wereld wel gewoon eens ten onder gaat zonder dat dit leidt tot een armageddon. Armageddon, een gedachte die zo oud is als de mensheid zelf, maar die ook verzet kan worden in het collectieve bewustzijn. Alleen dit is de gedachte van iemand die het al verzet heeft, terwijl velen nog niet eens bewust zijn dat men zelf nog bezig is deze armageddon na te leven, namelijk in zichzelf en daarbuiten.

Met name de mensen die deze wereld zover buiten zichzelf hebben gezet door het innerlijke werk aan te tekenen als zijnde gedaan worden nog wel eens gezien als niet meer van deze aarde, terwijl ze één met de Aarde zijn geworden en één met alles.  Het is een gedachte van mijzelf, alleen het is ook de gedachte dat een ieder die dit nog niet gedaan heeft zelf nog leeft in een onwerkelijke wereld, waarvan we allen weten dat deze onhoudbaar is geworden en geen oplossingen kent.

Het mag uit eigen ervaring zijn dat ik dit heb mogen constateren, dat de armageddon van deze wereld op twee manieren wordt nageleefd. Want de ene manier is door de mensen die deze armageddon vrezen en daarmee zich verzetten tegen alles wat de werkelijke wereld is, het werkelijke leven en daarmee met zichzelf. De andere is door de alles-veranderende beweging na te jagen om de nieuwe wereld zijn intrede te laten doen door de mensen die deze wereld al in zichzelf hebben gerealiseerd en daarmee de oplossing voor zichzelf al hebben bedacht. De ene manier is de ondergang van de andere. Alleen de keuze is aan de mensheid. Dit lijkt misschien een filosofische aanname, alleen dat is het niet. Het is werkelijkheid en het is wetenschap.

ONDERGANG VAN DE OUDE WERELD

De oude wereld is al decennia lang met een ondergang bezig, alleen het verzet om het laatste stuk te ondergaan is groter geworden uit vrees voor de eigen ondergang en dat is de werkelijke angst die daaronder schuil gaat. Alleen deze vrees is totaal onterecht, want het verzet is nog steeds hetzelfde verzet, al eeuwen lang door de mensen die het gewoon weg niet willen ondergaan om de gedachtensprong te maken, het zelf aan te gaan in jezelf. Namelijk de oude wereld in zichzelf aan te gaan om te veranderen. Dat is door alle paradigma’s van de wereld in zichzelf, te gaan herkennen en simpelweg te weerleggen naar een andere gedachte die er al is, want die is er al. Namelijk in het eenheidsbewustzijn en het universele bewustzijn dat men al die tijd onderkent heeft, genegeerd of zelfs bestreden. 

Strijd en een strijder zijn, net als het verzet is geen verkeerd woord, zolang het een geweldloze gedachte is, zonder ook maar enige vorm van een gevecht naar anderen toe, maar met jezelf en dan het juiste pad te kiezen. Pas als deze innerlijke strijd is aangegaan en weerlegt door het uit ‘je eigen lichaam’ te zetten en daarmee ook de uiterlijke wereld , is het pad gekozen van de minste weerstand. Want dat is de werkelijke conclusie. Dit was ook de gedachte van de profeet die het uitgedacht had de eigen martelaar te zijn, alleen dat ook verkeerd is nageleefd door de volgers.

Mensen zijn doorgaan geneigd de weg van de minste weerstand te kiezen en alles te vergoelijken om aan te gaan en zo de oude wereld in stand te houden. Iets wat de kerk al eeuwenlang heeft gedaan, zonder zelf te beseffen dat zijn degene zijn die het kwaad in de wereld in stand gehouden hebben, in plaats van het uit te bannen. Het omgekeerde gevolg was dat de mensheid zelf het voortouw heeft genomen om dezelfde kerk te verlaten en letterlijk de kerk uit te bannen. Iets wat de kerk tot op heden ten dage nog steeds niet beseft heeft gekregen en nu, met deze eindconclusie wel. Want dit is de totale ondergang van de kerk en de aloude heerschappij van de gedachte die tot op heden heeft kunnen doorleven onder de mensen die nog steeds deze gedachte in staat wilden houden.

Deze gedachte is hiermee ontrafeld en tot manifestatie gebracht door deze werkelijk eens op te tekenen als zodanig en dit is wat de wereld veranderd. Want het is niet de gedachte alleen die de wereld veranderd, maar ook het doorgeven van deze gedachte. 

Ben je het eens met deze gedachte, deel dan deze gedachte zover het oog reikt en als het licht het wil (en dat wil het) dan komt deze gedachte omgekeerd terug in jezelf en heb je het licht in jezelf aangerakeld om om het verzet in jezelf aan te gaan en dat is het gevolg. Iets wat alleen maar een goede uitkomst kan hebben. 

Alleen er is precies dat voor nodig wat velen ontbreekt en dat is de moed om dit in zichzelf aan te gaan. De moed is de wil om het te doen. Doe het en je bent één van de velen die dit al gedaan hebben en de man of vrouw die vandaag de wereld heeft veranderd. 

ACTIEF BEWUSTZIJN

OOK DIT IS EEN INZICHT

Er is teveel misverstand in de wereld als het gaat om wie of wat er werkelijk een verandering brengt. Want verandering begint bij het bewustzijn van de mensen en die zijn niet altijd op de hoogte van hun eigen activerende actieve-bewustzijn.

Dit is een bewustzijn dat mensen aanzet iets te doen veranderen in zichzelf, alleen vooral ook bij zichzelf. Ook mag dit bewustzijn niet worden onderschat, daar het het bewustzijn is dat ook nog eens ervoor zorgt dat mensen het helemaal anders kunnen gaan zien – en wel zo anders dat men geen weet meer heeft van wat het gaat worden in de wereld.

Dit is het bewustzijn dat al is aangezet door iemand die het ook gaat doen als organisator van dit evenement!

Daarom is nodig dat er mensen zijn die het vervolg kunnen gaan inzetten, want dat mag nu gedaan worden. Het gevolg is de organisatie van een wereldwijd programma dat mensen doet activeren en aanzetten om deze wereld anders te doen inzien en te doen omzetten. want ook dit is een bewustzijn, namelijk omzetten.

Omzetten is het gevolg van het aanzetten, daar de enige uitkomst van het activeren en anders doen is door de mensen die het kunnen omzetten.

Dan is er nog een bewustzijn en dat is het inzetten. Dit inzetten is als er mensen zijn die zichzelf en ook anderen kunnen doen inzien dat er ook nog een andere mogelijkheid is dan wat er al is – en ook doen inzien dat er nog andere weg is om te begaan als mens en als mensheid! Wel is dat een weg die een ieder voor zichzelf gaat en niemand voor een ander meer kan gaan bepalen. Daar er teveel al is bepaald om mensen tot andere gedachten te brengen die niet meer van deze wereld zijn, oftewel de nieuwe wereld.

Dit is het enige dat nodig is.

DE STAAT VAN BEWUSTZIJN – HET INZICHT VAN DE EEUW.

DE STAAT VAN BEWUSTZIJN – HET INZICHT VAN DE EEUW.

1 APRIL 2023 door Willem

De Staat van Bewustzijn is de staat van zijn waar een ieder zich in kan goed voelen, omdat dit het bewustzijn is van de oorsprong en de Almachtige God van het Licht.

Ook ik was lange tijd op de ‘veelstand’ gezet door de Meesters van het Licht om de mensheid een groot vergewis te doen worden, omdat het de staat van bewustzijn is dat de meesters en engelen van het licht kennen als de meest betamelijke staat van zijn en het meest vergewist. Want vergewis komt met het bewustzijn dat een ieder kan velen en een ieder kan heugen want het is het bewustzijn dat een ieder kan realiseren als het meest gewiste bewustzijn dat er is. 

Ook ik was iemand die het kon velen en die het licht heeft gerealiseerd tot in grote hoogte alleen de mensheid zelf is dat kwijtgeraakt door het feit dat men denkt dat men nog steeds in de staat van bewustzijn is die door de val van de mensheid is aangerakeld. Dit terwijl er geen val was maar een verlies van het werkelijke bewustzijn en dat is het hogere bewustzijn, dat als mens verworven kan worden door ook het meest betamelijke te doen en dat is gewoon een ieder te ‘velen’ als mens en als broeder of zuster in plaats van als mede-uittaan-broeder of uittaan zuster want dat is vaak wat men doet als men uitgetaant is van het werkelijke bewustzijn en dat is mensen ontvelen van hun werkelijke zijn. De staat van ‘bliss’ zoals men dat in het Engels zegt. Maar dat is gewoon onze werkelijke staat van zijn. 

Ook is dit het bewustzijn dat mensen ontwricht van het onderbewuste misverstand en misvatting van het feit dat men meer is dan een mens als lichaam, maar een mens als energie en van licht. Want dit is wat de mens het liefst vergeet omdat het licht de mensheid omhoog brengt en dat is wat velen ontvelen omdat ze dan geconfronteerd worden met het feit dat ze het leven al die tijd verkeerd vergewist hebben en niet meer terug kunnen, want dat was de angst al van af het begin. Namelijk dat ze niet meer terug kunnen komen en dat is nog steeds iets wat onder de mensheid voortleeft. omdat dit juist in stand wordt gehouden door hun eigen denkbeeld, dat zij degene zijn die de wereld omlaag houden en dat is ook precies dat wat ze zien als meest betamelijke staat van bewustzijn.

Dan zijn er nog mensen die het ook kunnen vergewissen als het meest vergewiste, namelijk het feit dat ze ook in de staat van ‘bliss’ komen als ze maar genoeg zichzelf ontdoen van alles wat gen groot maakt, zoals het zelfbeeld en het zelfrespect. Want dit zijn de meest betamelijke aspecten van het bewustzijn van de mensen die het wel ontwikkelen kunnen en zij zijn degenen die de wereld hoog houden en niet zij want dat is nu juist het tegenspel wat gespeelde wordt door de meeste mensen onder ons. Namelijk het spel van de minste weerstand. En dat komt omdat dit spel wordt gespeeld door de mensen met de minste weerstand, want zij zijn degenen die het niet aandurven om de wereld te trotseren in hun ontwikkeling omdat zij degene zijn op wie het aankomt als het erop aankomt, want de anderen hebben dat al gedaan en hoeven het niet meer aan te gaan en dat is voor velen een misverstand, omdat men denkt dat zij zelf dan ook niets meer hoeven doen aan hun eigen ontwikkeling en DAT is precies waar de weerstand zit want deze weerstand is het misverstand.

Ook kan men het vaak niet velen dat de mensen met wie het goed gaat ook eens te zien als voorbeeld in plaats van hen uit te velen, want dit is wat ze zouden kunnen doen om zichzelf nou eens op een hoger plan te zetten in plaats van naar beneden te laten afdalen. Iets wat hen pas gewaar wordt als ze het gedaan hebben om iemand zo te ontvelen dat ze het licht uit de ogen zien weggaan en dat betekent dan ook dat hun eigen licht uit hen wegtaant.

Dat laatste is wat hen het nog moeilijker maakt om een ander nog te velen, simpelweg omdat ze zichzelf hebben ontveelt en dat is dat het licht hen niet meer voorziet van de energie om het leven nog hoog te houden. Want het is het licht dat mensen van energie voorziet en niets anders. Geen voeding of ander onbewust eten dat mensen denken nodig te hebben, zoals onbetamelijke genotsmiddelen om hun levenslust hoog te houden omdat er anders niets te velen is. En dat is wat de mensheid uittaant, omdat het niet meer om iets anders gaat dan dat, bij de mensen die het licht niet meer hebben in hun lichaam. Want het is het licht dat het lichaam onderhoud en de energie die het voorziet van al wat nodig is. 

Ook iets als sexualiteit wordt verkeerd verstaan omdat men denkt dat dat het hoogst haalbare is in het leven en dat laatste is slechts een herinnering aan het werkelijke staat van bewustzijn dat men ooit had. Want dat is wat deze sexualiteit voor hen nog mag betekenen om ooit nog terug te kunnen keren naar het bewustzijn dat werkelijk te velen is in plaats van zichzelf te ontvelen met een levensstandaard dat het lucht niet velen kan.

Dit is het laatste woord van iemand die hen nog kan redden van een vergewisse ondergang, want ook zij zijn door het leven lang genoeg gewaarschuwd dat ook zij niet het eeuwige leven hebben dat de anderen wel hebben, simpelweg omdat het eeuwige leven in het moment zelf aanwezig is en niet daarna of in een later stadium. 

Wel is er eeuwig leven voor iedereen en een eeuwig leven voor een ieder die het leven op zulk hoge staat brengt dat men het eeuwige leven wordt toegewezen door de man die dat doet voor een ieder als men hem maar in het bewustzijn toelaat en ook wordt door velen ontdaan door hun eigen geloofsovertuiging die hen de kerk in brengt, maar uit het wezenlijke van de menselijke staat van bewustwording en dat is de bewustwording van het zelf zijn. In plaats van een man te prijzen en hem te zien als de verlosser. 

Ook dit is een misverstand. Want hij is onder de Meesters en niet iemand die nog terug komt voordat de mensen zelf zover zijn gekomen als hem. Want hij is van één iets zeker en dat is dat de mensheid hem niet zal velen als hij weer terug zou komen, omdat hij te gerealiseerd is om iemand nog van een raad te zijn. Want de meeste mensen zien zichzelf niet als iemand die gelijk zou kunnen zijn met hem, want ook hij is al eerder overtuigt geworden dat een deel van de mensheid geen geweten heeft als het gaat om iemand iets uit te spreken of men iets wel of niet gedaan heeft om de wereld nog een hoger staat van leven te geven en hen ook nog te voorzien van een goede daad om simpelweg een helpende hand, want dat is ook iets wat de mensheid niet meer kent als zodanig. Want de ander is bij voorbaat al veroordeeld in plaats van geveeld. Dat laatste is dan ook precies wat hij zou uittanen onder de mensen, namelijk dat men de ander ook niet meer kan helpen en dat men de ander ook niet meer hoeft te helpen en dat deze mensen eerst zichzelf mogen gaan helpen en dat is wat de wereld kan velen. 

Deze mensen zijn degenen die het uittanen en het verzieken voor de anderen en om het eerlijk te geven is dat de meeste mensen deel zijn van één en hetzelfde bewustzijn en dat is het verkeerde bewustzijn en dat is het bewustzijn van het onderbewuste, namelijk het bewustzijn van de onderbuik en niet van het hoofd. Dat is wat de mensheid uittaant om naar een hoger bestaan te gaan en het leven nog verder aan te gaan met goede gewoonten en mooie realisaties. 

Dit laatste is het hoogst haalbare voor velen maar het minst voor hen die het werkelijk gedaan hebben.

Geaccordeerd door de Almachtige God van het Licht en de Meesters.

(Voor wie het aankan, het is het artikel dat het meest wordt geprezen als het gaat om het bewustzijn van de mensheid.)

DE EU, HET BEWUSTZIJN VAN DE EENHEID.

VOOR ZIJ DIE HET AANGAAN MET DE EENHEIDSGEDACHTE.

Het is een misverstand in de wereld dat mensen de eenheid zien als iets van een land of iets van een continent, dat eenheid brengt door de grenzen op te heffen. Alleen het is ook een misverstand dat eenheid geen spirituele gedachte is, want dat is het wel. Het is de ene eenheidsgedachte die er is. Namelijk dat mensen één zijn met elkaar en dan ook echt één!

Want er zijn genoeg mensen die het zien als een gedachte die het ook maar kan zijn en dat is de gedachte die het ook nog eens uitzetten van één andere gedachte en dat is de gedachte van het onbewuste. 

Het onbewuste is iets dat mensen ook geen uitkomst heeft geboden als het ging om grenzen die niet over konden worden gestoken of iets als een slagboom voor een land. Het is namelijk geen verstandhouding om mensen iets te laten zien dat er niet is in werkelijkheid van het leven.

Dit is jarenlang het bewustzijn geweest van miljoenen mensen op aarde en nog steeds.

Het mag nu anders zijn. Want het is het bewustzijn al!

Ook dit is nu het geval in de voormalige kolonies  van de wereld, die het nog te verstaan hebben dat zijn geen gezamenlijk land mogen vormen, daar zij nog een welvaart genoeg hebben of iets als een economische voorspoed, die gedeeld kan, mag of wil worden.

Het kan nog eenvoudiger en dat is dat mensen zelf dit bewustzijn gaan vormen en het gewoon gaan afdwingen van de leiders, dat mensen geen onbewuste wezens zijn die alles zomaar accepteren. Ook dat laatste is het onbewuste dat de mensheid heeft gekend vanaf het begin der tijden, alleen niet helemaal. Want het eenheidsprincipe is ouder dan dat. 

Het is van alle tijden en van geen tegelijkertijd. Want de meeste mensen hebben het in zich, alleen willen het nog niet erkennen in zichzelf. Het is een gedachte die het ook nog eens van anderen mag worden verwacht, dat zij het gaan doen en zij zelf het nakijken hebben, als het misgaat. Alleen het mag ook eens zo zijn dat men zelf het voortouw neemt.

Ook dit is de laatste jaren een begrip, alleen het is nog een misverstand in veel landen en de bewoners ervan. 

Ook die zijn er niet bij gebaat dat er geen bewustzijnsbeweging is die het onbewust laat in de wereld.

Ook dit laatste is geen vanzelfsprekend iets dat mensen hier wel hebben, want er zijn teveel mensen die het onverschillig laat. Deze mensen zouden erbij gebaat zijn eens een kijk te nemen in die landen, waar zij eventueel terecht zouden kunnen komen als het toevallig zo mocht zijn. Want het is niet gezegd dat mensen terugkomen op aarde, maar wel terugkomen, als iemand die dan in een dergelijk land er kennis van mag nemen.

Dat is de werkelijkheid van de meeste mensen die telkens terug komen op aarde, daar ze geen actie hebben ondernomen om iets te doen in deze wereld. 

Het is een misverstand te denken dat dit een sprookje is of een spirituele vaagheid, maar de ware aard van het leven.

Ook voor diegene die het desondanks toch nog zo willen realiseren dat zij degene zijn die het toch nog bij het oude willen houden, is het raadzaam uit het land te vertrekken, waar ze woonachtig zijn en zelf naar een locatie in de wereld te gaan waar het zo is. Want dat is het ware leven voor hen te vinden.

Dit is voor hen dan een misverstand, want het kan niet zo zijn dat zij degene zijn die het af mogen laten weten. 

Ook zijn deze mensen geen onbewusten, alleen wel bewust geworden door de maatschappij waarin ze leven, op basis van het bewustzijn en de ontwikkeling van anderen en niet van zichzelf!

Zij hebben immers alles gedaan om zichzelf hier in dit land te verstaan te geven dat welvaart en alle zelfontwikkeling het waard was om voor te strijden en ook nog eens hun plicht hebben gedaan het te onderhouden. Nee dus.

Want het kan ook nog eens anders en dat is dat deze mensen geen benul meer hebben en teruggaan naar de plek waar ze de meest bewuste kunnen zijn, maar alleen dan anders, namelijk de minst.

Het is al zover dat ze het niet meer betamen kunnen.

Ook dit is het gevolg van hun eigen ‘bewustzijnsontwikkeling’, want ook daar zijn ze dan niet meer welkom, daar de wereld inmiddels al zover is geëvolueerd tot een beschaving dat z’n weerga niet kent, dat zij geen toegang meer hebben in deze wereld, maar een andere. 

Deze gedachte is geen sinecure, want het is de werkelijkheid van het leven, daar de meeste mensen al op weg zijn naar een bewustzijnsniveau waar ze zelf nog geen weet van hebben. Maar wel alles aan gedaan hebben het goed en bewust te hebben gedaan om de mensheid vooruit te helpen, in plaats van achteruit. Want deze mensen hebben het al meer in het verleden laten weten dat zijn in elk geval geen toegang meer hebben of willen krijgen in deze wereld , daar zij zelf geen heerschappij meer mogen hebben of kunnen bemachtigen. Omdat zij zelf niet meer bij machte zijn, door hun eigen misverstand en hun eigen onbewuste bewustzijn.

Dit zijn geen loze verhalen of loze beloften, maar een werkelijk vooruitzicht, voor hen die het betreft.

DE WEERSLAG EN DE OMMEKEER.

DE OMMEKEER DIE EEN ALLEN WENST, ALLEEN NIET VOOR ZICHZELF ZIET!

1 april 2023 door Willem

Het meest vergewiste en kostbare bewustzijn en kennis heb ik gedeeld, vrijelijk met een ieder op dit platform met de erkenning dat deze kennis vrijelijk gedeeld mag worden, omdat het een ieder die bij mij komt deze kennis gedeeld mag hebben. ~

Ook is dit een gedachte die ik zal blijven houden, maar wel met een verwachting, eens in de zoveel tijd, dat er eens iemand is die het ook erkent als een kennisgeving die op waarde geschat mag worden. Daar een ieder deze informatie kennelijk tot zich neemt, maar geen vergewis geeft ben ik iemand die het ook betaamt het geen gevolg meer te geven.

Als dit geen erkenning mag krijgen dan wordt het een moeilijke weerslag die de mensheid krijgt om het niveau te bereiken dat ik ook bereikt hebt. Daar deze sprong geen sprong is en ook geen vanzelfsprekende overgang. Veroordeel het maar, of neer het. Alleen de weerslag blijft de weerslag en de ommekeer de ommekeer.

Ook dit is een kennisgeving die menigeen onberoerd laat, maar wel onbewust beroerd mag worden, daar deze gedachten al velen van jullie heeft betaamd tot het veranderen van het wereldbeeld en de eigen gedachten, bewustzijn of onbewuste. Ook zijn deze gedachten niet meer uit het bewustzijn van de mensheid weg te krijgen, daar deze gedachten en kennisgevingen het bewustzijn hebben verhoogd tot een niveau waar allen nu zijn gekomen.

De ommekeer die een ieder wenst is wel een ommekeer die men zelf moet maken en geen ommekeer die voor een ieder gemaakt wordt. Want dit is nu juist het eigenlijke probleem van de lange duur die het duurt, dat de mensheid gaat inzien dat men zelf de verantwoordelijkheid heeft nagelaten, deze bij zichzelf te vinden en ook het eigen werk hiervoor te doen.

Ook deze gedachte mag een weerklank krijgen, want het is al overtijd gegaan dat de mensheid het zelf had mogen doen. 

Ook is het zo gegaan dat de man die het nu betaamt, het voor een ieder zover heeft gebracht dat deze het kunnen gaan realiseren. Alleen wel met een gedachte dat hij alles al heeft geactiveerd tot het niveau dat het mag en niet tot het niveau dat de mensheid zou willen. Ook dit is geen sinecure om te zeggen, want het is al gedaan, maar wel door hem alleen en niemand anders.

Dit is alleen maar een gedachte die het voor hem doet en voor niemand anders, daar geen mens hem nu nog de erkenning wil geven. Omdat het nu ineens ‘anders’ is dan men had gehoopt of gewenst. Dit mag hem niet deren, want hij is tenslotte zelf al gerealiseerd, ook al geeft hij alles nog aan de ander, maar wel als men hem nog kennis en het erkenning geeft dat men het nog graag wil hebben. Want ook dat is het werk dat hij al gedaan heeft om de ander het helemaal te doen verstaan – en geen ander in de wereld heeft hetzelfde gedaan of hetzelfde bewustzijn om datzelfde te doen!

THE RESURRECTION

EENHEIDSBEWUSTZIJN EN DE WEDEROPSTANDING

Er is een bewustzijn dat alles optekent als gerealiseerd. Dat bewustzijn is het hoogste bewustzijn dat er te verkrijgen is. Want het is het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht. 

Alles wat het licht in hem zegt over de mensheid is het volgende: “ De mensheid is het laatste van laatsten volkeren in het gehele universum dat nog niet volledig gerealiseerd is en binnenkort gerealiseerd gaat worden, als het tenminste aan de mensheid gaat worden vergewist dat dit bewustzijn overgedragen kan worden door een menselijke daad van genegenheid. Deze genegenheid is niet direct wat een ieder zou denken daar de meeste mensen dan gelijk een andere term daarvoor zouden gebruiken.

Als deze genegenheid niet overgedragen wordt dan is het gedaan met de mensheid, want het is slechts één man en één vrouw die deze daad nog mag gaan doen, omdat zij beiden het eenheidsbewustzijn hebben vergaard door het leven dat ze hebben geveeld en het leven dat ze hebben mogen ontvangen van de Almachtige God van het Licht. Want het is niet aan de mensen om het leven te leiden dat ze zouden willen leiden. Het is aan de Almachtige God van het Licht of ze het leven kunnen leiden. Want de meeste mensen weten zelf niet wat het leven inhoud, laat staan welk leven er voor hen het best mogelijk is te realiseren en dat moge duidelijk zijn, daar de meeste mensen een leven leiden van armoede en onvergewis.

Het onvergewis is het meest onbetamelijke, want het is het leven in ontkenning van de Almachtige God van het Licht. En het leven in armoede is een minder glorieus leven, alleen wel een leven dat kan leiden naar een juist vergewis. Daar veel mesen dit leven dan ook als het rechtmatige leven zien om naar de bestemming te komen is ook onjuist, want de Almachtige God van het Licht wil dat een ieder genoeg rijkdom vergaard om het leven aan te tanen voor anderen om het juiste vergewis te kunnen doorgeven. Dit bewustzijn is het juiste bewustzijn om de laatste kans die de mensheid heeft nog te doorstaan en in te vullen op de juiste wijze.

Daarom wordt er nog eenuitzondering gemaakt door de Almachtige God van het Licht om de mensheid nog één keer zijn zinnen te zetten op de man die dit bewustzijn gaat aantanen in de wereld en de mensheid gaat aantanen om toch naar het licht te gaan. Want het Licht is al heel duidelijk hierin, als dit Licht niet op Aarde komt en de mensheid vervalt in zijn eigen waan dan gaat deze wereld wederom ten onder.

Alleen er is nog een ander bewustzijn dat vergewist mag worden en dat is dat deze wereld al is gered, door de man en vrouw die dit bewustzijn al hebben gerealiseerd. Want het is dit echtpaar dat samen al de daad heeft gedaan orde mensheid te redden van de ondergang, dat wil zeggen, er moet nog iets gedaan worden alleen op spiritueel niveau is het al gedaan. Nog niet op het aardse niveau. Terwijl dat de meest simpele daad is die er te velen is.

Nu zeggen de mensen, laat die man en vrouw het dan doen en dan zijn wij gered. 

Daarmee is de wederopstanding van de mensheid gered, want deze daad gaat vergewist worden als de man en vrouw samen de daad gedaan hebben in dit leven. 

HET LICHT IS HET LICHT EN IS EEUWIG

HET LICHT IS HET LICHT EN IS EEUWIG

Het licht is van alle tijden en niet van het laatste moment. Het licht in elk van ons en is licht vanuit de oorsprong. Eenheidsbewustzijn is het licht, het licht vanuit de oorsprong.

Het bewustzijn is een bewustzijn, van het licht vanuit de oorsprong. Het is een spirituele gedachte, het is een spiritueel bewustzijn. Het is zoals het is.

De Aarde is de Aarde, en is deel van het bewustzijn. De Aarde is zuiver en heel en deel van het geheel. Het geheel is zuiver en heel en deel in elk van ons. De Aarde is deel van het geheel en deel in elk van ons.
De Aarde is van de oorsprong en deel van ons.

De oorsprong is onze oorsprong en begin van ons vergewis. Het bewustzijn is in ieder van ons en zo ook de oorsprong. Eén in de oorsprong en één in bewustzijn.

Één is één en vergewis is vergewis. Eenheidsbewustzijn is het mooiste, het mooiste wat er is.

Worldonenessday TWEE ZIJDEN

WERELDEENHEID

WERELD EENHEID

Er komt een moment waarop alles belangrijk wordt in de wereld. Het MOMENTUM is de dag waarop alles samenvalt en tot stilstand komt en dan ook nog eens een gezamenlijke eenheid is bereikt. Deze Eenheid is het Momentum waarop alles samenkomt en het Momentum is de eenheid.

Want als er dan iets is bereikt in de bewustwording van de mensen dan is het de eenheid. Eenheid wordt niet bereikt in één dag, alleen het is de beweging ernaar toe die het Momentum creëert en die beweging begint NU. IN HET MOMENTUM!

De dag, de samenkomst is het Momentum waarop alles samenkomt, alleen dan in het groot want de beweging is groot en het Momentum is groot! 

Als er genoeg mensen komen naar deze dag is er een Momentum ontstaan waarop de mensen een andere kijk hebben gekregen en waarop mensen ook een andere kijk hebben gekregen en waarop mensen een andere kant van de zaak hebben gezien. En dan is er een andere kant van de zaak die mensen nog weten en dat is dat er ook een bepaald element in het spel is waardoor mensen zich afvragen hoe het komt dat er nog geen beweging is geweest naar deze eenheid. 

Er komt een beweging want het MOMENTUM zelf zorgt zelf voor de verandering als er genoeg mensen bij elkaar komen om de omslag te maken. Want dit is alles wat er voor nodig is om dit te bereiken. 

Daarom lieve mensen is er een beweging die het mogelijk maakt om HET MOMENTUM te creëren en deze ook te ondersteunen , want het MOMENTUM zelf kan het niet alleen en wil het niet alleen want er is nog geen mens op de aarde die er aan heeft gedacht om de eenheid te laten ontstaan door de beweging van het MOMENTUM.

Wereldeenheidsdag is de beweging en het MOMENTUM is de dag!  

Er is meer informatie beschikbaar over de andere kant van het verhaal. Indien u interesse heeft schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

HET OMSLAGPUNT

HET OMSLAGPUNT

~ Eenheid en Globalisering zijn een bedreiging, alleen voor zij die geloven in de oude wereld ~

Wachten op het omslagpunt is wellicht hetzelfde als wachten op de messias. Als er een messias komt dan is dat omdat er een punt is bereikt waarop iemand het eenheidsbewustzijn heeft bereikt en daarmee zichzelf, anderen en een deel van de wereld verlicht. Hoewel dit in het verleden is gebeurt, leven we nu in een andere tijd in de eerste plaats. Bovendien is dat wat bedoeld is te zijn hetzelfde als in het verleden. Het verleden herhaalt zich, omdat mensen kiezen voor die weg en hebben gekozen in het verleden tot op de dag van vandaag.

De boodschap uit het verleden behoeft geen herhaling en is hetzelfde als die uit het verleden. De lessen blijven hetzelfde voor de mensheid en zolang die niet geleerd zijn veranderd er niets. Eenheidsbewustzijn is een bewustzijn waarbij het kantelpunt al bereikt is en gerealiseerd.

Na de energietransitie zijn we er nog niet. De energietransitie helpt mensen in het eenheidsbewustzijn te komen. 

De weerstand tegen de energietransitie is hetzelfde als de weerstand tegen de eenwording. De weerstand tegen eenwording is de angst dat de massa van de mensen het bewustzijn bereikt waarop het kantelpunt gaat plaats vinden. Een punt in het bewustzijn van de mensheid en in de realiteit waar men dan in terecht is gekomen, ofwel het Momentum waarop alles veranderd voor de gehele mensheid en de wereld.

Het bewustzijn dat dat veroorzaakt, het bewustzijn dat dan bereikt is en wat bedoelt te zijn, al die eeuwen van geschiedenis waarop de mensheid klaar gemaakt om dit tijdperk te betreden, is het eenheidsbewustzijn. En het punt waarop dat bereikt wordt, is gekomen. De grote dag waarop dit plaats vindt is de hemelse dag, die geen dag duurt in aardse tijd en al begonnen is. 

Daarom is het aan elke persoon die nu deze aarde leeft om de keuze te maken de weg naar zichzelf in te slaan, de ‘messias’ in zichzelf te realiseren, in plaats van te wachten op dat wat zou komen. Er gaat niets komen als de massa niet besluit om de beweging die al gestart was in stand te houden en verder uit te breiden en een en dezelfde boodschap te laat horen. 

HET OMSLAGPUNT GAAT NIET KOMEN ZOLANG MEN BLIJFT WACHTEN.

Het omslagpunt is het punt waarop de mens en de gehele mensheid het eenheidsbewustzijn heeft bereikt en daarmee zichzelf en de aarde heeft getransformeerd!

Één Aarde, één mensheid, één boodschap, één religie, één missie, één weg, één bewustzijn, één keuze en die keuze is de daadwerkelijk realisatie van het bewustzijn wat erbij hoort, namelijk eenheidsbewustzijn. 

Het is niet zomaar een woord zonder betekenis. Het is het bewustzijn van onze eigen oorsprong en de keuze is aan een ieder om daarnaar terug te willen gaan. Willen gaan inderdaad. De juiste wil is alles waar het om draait. Er komt geen omslagpunt als men angst heeft voor dat wat het gaat brengen. Moed is nodig.

Economische eenwording is deel van de eenwording en de weg naar eenheid toe. Evenals eenwording van culturen, integratie, financiële inclusie. Eenwording is niet het misverstand. Eenwording en globalisering zijn deel van de oplossing.

Deel van het probleem is dat mensen verwachten dat anderen hun probleem op gaan lossen en dat men zelf niets hoeft te doen om ook maar iets van verandering in hun leven te realiseren. Deel van het probleem is dat mensen tegen globalisering en eenwording zijn en tegelijkertijd elke dag datgene wat de macht, de beweging naar eenwording en de eenwording probeert te kapen zelf ondersteunt en promoot in alles wat ze doen en alles wat ze zijn. In de keuzes die men maakt, spullen die ze kopen in het woord dat men verkondigt. 

De weg naar eenheid is al lang gelden ingezet tot de dag van vandaag. De route die die gevolg werd is kennelijk zoals het bedoeld was te zijn. in elke periode in de tijd zijn er mensen geweest die keuzes hebben gemaakt om af te wijken van de weg naar eenheid, alleen de beweging er naar toe is niet stoppen. Het is bedoeld om te zijn. Het is de nieuwe wereld die zich openbaart. 

Een ieder is deel van de oplossing als men zelf de eenwording met zichzelf aangaat en dus met de gehele wereld.

DE INNERLIJKE UITDAGING TERUG NAAR DE OORSPRONG

Eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn is het nieuwe paradigma! Zoals inclusiviteit, eenwording, onderlinge verbinding, zelforganisatie zelfsturing, zelfrealisatie, zelfeducatie, zelf-financiering en integratie. Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Het brengt direct inzicht en oplossingen zodra je jezelf in dit eenheidsbewustzijn begeeft! Omdat dit het bewustzijn is van de oorsprong en eeuwig is net als het licht. Het is overal aanwezig en dus universeel. Alleen de werkelijke beweging daar naar toe is de innerlijke uitdaging.

De uitdaging is jezelf te bevrijden van alles wat niet van jezelf is. Het is niet alleen ontsnappen uit de collectieve mindset, die niet van jezelf is, maar ook jezelf transformeren en zo vanuit jezelf opstijgen naar een hoger niveau. Durf los te laten het idee dat de wereld die we gecreëerd hebben echt is, zodat de werkelijke wereld in jezelf naar boven komt. 

DE UITERLIJKE UITDAGING- ESCAPE UIT DE COLLECTIEVE MINDSET

Het één helpt het ander. De innerlijke uitdaging aangaan in jezelf helpt je uit de collectieve mindset te komen en andersom, afstand nemen van de collectieve mindset leidt tot het dichterbij jezelf komen, door;

  • Afstand te nemen van alle machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.
  • Afstand te nemen van alle competitie, concurrentie, exclusiviteit, armoedebewustzijn, schaarste bewustzijn, hebzucht, materiële vervulling van behoeften, marktwerking.
  • Afstand te nemen van religieuze dogma’s, fanatisme, religieus fanatisme, doctrine, manipulatie. De misvattingen in alle -isme’s. Vrijheid van meningsuiting. Systeemcrisis. Financiële crisis.

Alleen dienen van geheel, “één voor allen” en allen leidend naar eenheid, eenwording, vereniging zonder eigen soevereiniteit of identiteit op te geven. Creëren van overvloed en vervulling. Bereiken van doorbraken op wetenschappelijk gebied door oplossen van eigen paradigma’s. De essentie van het leven terugvinden en terugbrengen binnen alle ‘instituten’ van deze maatschappij. Transformatie van het gehele oude paradigma, dogma’s, contra-evolutionaire systemen en de wijze waarin oude paradigma’s verankerd zijn binnen de instituten. Transformatie van de collectieve mindset door: collectieve realisatie, collectief leiding nemen, collectief innoveren, collectieve financiering.

De collectieve mindset is naar buiten gericht. De uiterlijke wereld is onecht. Binnen is waar de werkelijke gebeurtenissen plaatsvinden! De aandacht naar binnen houden in plaats van naar de afleidingen van de uiterlijke wereld, want dat is één grote afleiding van waar het werkelijk om gaat. In het kort dus; wat van buiten jezelf is buiten jezelf laten! Wat van een ander is bij een ander laten en bij jezelf blijven onder alle omstandigheden en onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

DE DAG VAN HET EENHEIDSBEWUSTZIJN

De dag is de dag dat alle mensen bij elkaar zijn gekomen voor de grote uitdaging, namelijk dat ze in eenheid zijn gekomen met zichzelf. Want na dat men zichzelf heeft ontdekt zijn er geen uitdagingen meer, anders dan deze eenwording ook daadwerkelijk te realiseren op Aarde. Dus daarom is deze dag in het leven groepen om de wereld ervan te overtuigen dat een ieder weer in het eenheidsbewustzijn kan terug komen als hij/zijn daarvoor kiest en niet zoals sommigen beweren dat eenheid een illusie is. Een illusie zoals we die op dit moment hebben geschapen, namelijk de wereld waarin we nu leven.

En de andere kant van het verhaal van de wereld is dat de mensen wereldburgers zijn die zelf weten wat ze daarmee aan kunnen en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En daarmee ook hun eigen levens kunnen inrichten, zoals die door God zijn ingegeven. En dus kunnen ook andere mensen hun eigen kinderen een toekomst geven die daarmee in lijn is met hun eigen vader en moeder of met hun eigen zelf. En dit is de dag!

DE BEWEGING NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

Wat is het eenheidsbewustzijn? Eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn is het bewustzijn dat we allen één zijn, in onderlinge verbinding, met alles en alles met één. Eén met alles en alles met één, is één zijn met Jezelf. De beweging die je maakt is daarmee de beweging naar jezelf. Het leven is een grote beweging en een ieder maakt deze beweging, neemt deel in deze beweging en hoort bij deze beweging, omdat een ieder hier op deze planeet hier gekomen is met een reden.

Eenheidsbewustzijn is universeel en overal aanwezig en dus in alles en ook in eenheid. De mensheid beweegt naar deze eenheid om volledig in het eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn terecht te komen. De wereld en de mensheid is in een grote beweging op weg naar een nieuw bewustzijn voor deze planeet. Een bewustzijn dat er al is, alleen waar waar men nog niet geheel van bewust is.

Daarom is de WERELDEENHEIDSDAG in het leven geroepen om een ieder bewust te maken van deze uitdaging. Want daarmee is het eenheidsbewustzijn compleet geworden en kunnen de mensen weer terug naar hun eigen oorsprong en hun eigen zelf-eenwording.