DE INNERLIJKE UITDAGING TERUG NAAR DE OORSPRONG

Eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn is het nieuwe paradigma! Zoals inclusiviteit, eenwording, onderlinge verbinding, zelforganisatie zelfsturing, zelfrealisatie, zelfeducatie, zelf-financiering en integratie. Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Het brengt direct inzicht en oplossingen zodra je jezelf in dit eenheidsbewustzijn begeeft! Omdat dit het bewustzijn is van de oorsprong en eeuwig is net als het licht. Het is overal aanwezig en dus universeel. Alleen de werkelijke beweging daar naar toe is de innerlijke uitdaging.

De uitdaging is jezelf te bevrijden van alles wat niet van jezelf is. Het is niet alleen ontsnappen uit de collectieve mindset, die niet van jezelf is, maar ook jezelf transformeren en zo vanuit jezelf opstijgen naar een hoger niveau. Durf los te laten het idee dat de wereld die we gecreëerd hebben echt is, zodat de werkelijke wereld in jezelf naar boven komt. 

DE UITERLIJKE UITDAGING- ESCAPE UIT DE COLLECTIEVE MINDSET

Het één helpt het ander. De innerlijke uitdaging aangaan in jezelf helpt je uit de collectieve mindset te komen en andersom, afstand nemen van de collectieve mindset leidt tot het dichterbij jezelf komen, door;

  • Afstand te nemen van alle machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.
  • Afstand te nemen van alle competitie, concurrentie, exclusiviteit, armoedebewustzijn, schaarste bewustzijn, hebzucht, materiële vervulling van behoeften, marktwerking.
  • Afstand te nemen van religieuze dogma’s, fanatisme, religieus fanatisme, doctrine, manipulatie. De misvattingen in alle -isme’s. Vrijheid van meningsuiting. Systeemcrisis. Financiële crisis.

Alleen dienen van geheel, “één voor allen” en allen leidend naar eenheid, eenwording, vereniging zonder eigen soevereiniteit of identiteit op te geven. Creëren van overvloed en vervulling. Bereiken van doorbraken op wetenschappelijk gebied door oplossen van eigen paradigma’s. De essentie van het leven terugvinden en terugbrengen binnen alle ‘instituten’ van deze maatschappij. Transformatie van het gehele oude paradigma, dogma’s, contra-evolutionaire systemen en de wijze waarin oude paradigma’s verankerd zijn binnen de instituten. Transformatie van de collectieve mindset door: collectieve realisatie, collectief leiding nemen, collectief innoveren, collectieve financiering.

De collectieve mindset is naar buiten gericht. De uiterlijke wereld is onecht. Binnen is waar de werkelijke gebeurtenissen plaatsvinden! De aandacht naar binnen houden in plaats van naar de afleidingen van de uiterlijke wereld, want dat is één grote afleiding van waar het werkelijk om gaat. In het kort dus; wat van buiten jezelf is buiten jezelf laten! Wat van een ander is bij een ander laten en bij jezelf blijven onder alle omstandigheden en onderscheidingsvermogen ontwikkelen.

DE DAG VAN HET EENHEIDSBEWUSTZIJN

De dag is de dag dat alle mensen bij elkaar zijn gekomen voor de grote uitdaging, namelijk dat ze in eenheid zijn gekomen met zichzelf. Want na dat men zichzelf heeft ontdekt zijn er geen uitdagingen meer, anders dan deze eenwording ook daadwerkelijk te realiseren op Aarde. Dus daarom is deze dag in het leven groepen om de wereld ervan te overtuigen dat een ieder weer in het eenheidsbewustzijn kan terug komen als hij/zijn daarvoor kiest en niet zoals sommigen beweren dat eenheid een illusie is. Een illusie zoals we die op dit moment hebben geschapen, namelijk de wereld waarin we nu leven.

En de andere kant van het verhaal van de wereld is dat de mensen wereldburgers zijn die zelf weten wat ze daarmee aan kunnen en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En daarmee ook hun eigen levens kunnen inrichten, zoals die door God zijn ingegeven. En dus kunnen ook andere mensen hun eigen kinderen een toekomst geven die daarmee in lijn is met hun eigen vader en moeder of met hun eigen zelf. En dit is de dag!

DE BEWEGING NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

Wat is het eenheidsbewustzijn? Eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn is het bewustzijn dat we allen één zijn, in onderlinge verbinding, met alles en alles met één. Eén met alles en alles met één, is één zijn met Jezelf. De beweging die je maakt is daarmee de beweging naar jezelf. Het leven is een grote beweging en een ieder maakt deze beweging, neemt deel in deze beweging en hoort bij deze beweging, omdat een ieder hier op deze planeet hier gekomen is met een reden.

Eenheidsbewustzijn is universeel en overal aanwezig en dus in alles en ook in eenheid. De mensheid beweegt naar deze eenheid om volledig in het eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn terecht te komen. De wereld en de mensheid is in een grote beweging op weg naar een nieuw bewustzijn voor deze planeet. Een bewustzijn dat er al is, alleen waar waar men nog niet geheel van bewust is.

Daarom is de WERELDEENHEIDSDAG in het leven geroepen om een ieder bewust te maken van deze uitdaging. Want daarmee is het eenheidsbewustzijn compleet geworden en kunnen de mensen weer terug naar hun eigen oorsprong en hun eigen zelf-eenwording.

THE HIGHER SELF

DE VOORGROND

In het heden als in het verleden zijn mensen op de voorgrond van de eenheid getreden. Mensen die hebben geleefd om de mensen in de wereld dichter bij elkaar te brengen en eenheid in de wereld te brengen, geheel op hun eigen manier.Je bent al op de voorgrond als je geheel jezelf durft te zijn in deze wereld. Je bent al op de voorgrond als je eenheidsbewustzijn in jezelf hebt gerealiseerd of hebt. Je bent drager van de eenheid en drager van het bewustzijn en jouw deelname aan deze beweging is essentieel. De hele beweging is essentieel om verdere eenheid in de wereld te bereiken, in plaats van ons af te laten leiden door allerlei gebeurtenissen in de wereld. Hoe meer deelnemers aan de beweging hoe eerder het Momentum wordt bereikt van daadwerkelijke eenheid en hoe groter de impact zal zijn. In Het MOMENTUM verandert namelijk alles.

Dus mensen hoe meer mensen, hoe groter de aandacht voor dat waar de gebeurtenissen in de wereld, zowel innerlijk als uiterlijk, werkelijk om gaan, namelijk eenheid. Hoe groter de aandacht en hoe duidelijker de focus hoe meer effect het heeft op het totale bewustzijn in de wereld. We kunnen werkelijk resultaten bereiken als we nu in actie komen om de mensheid naar Het Momentum te leiden, want de misverstanden, de manipulatie en de weerstand, die er was zal op dat moment verdwijnen en werkelijke eenheid zal een feit worden. Dit is al meerdere keren bereikt zij het op kleinere schaal. Nu is het Moment aangekomen waarop we allen hebben gewacht. Want het wachten is niet op een kantelpunt, het wachten is op jezelf, om die keuze te maken. De keuze van eenheid en terug te gaan naar jezelf en het bewustzijn dat we al kennen en hebben, terug naar de oorsprong.

DE UNIFICATIE VAN ALLES

Het bewustzijn van de eenheid is de unificatie van alles. Alles in de wereld is een grote gebeurtenis die uiteindelijk leidt naar deze unificatie en eenheid. Niet alleen van landen in de wereld, maar van de wetenschap (één theorie voor alles), van de religies, van de leiding in de wereld. En die leiding dat ben jij! Jij zelf kan impact hebben waar je ook wilt en op welke manier het best bij je past!  Dus deze beweging kan zo groot gemaakt worden als we zelf bepalen, want de beweging naar eenheid is groot!