HET
LEIDERSCHAP

Wereldeenheidsdag, is een initiatief dat mij is toebedeeld vanuit het Spirituele Leiderschap over deze wereld, in de erkenning dat ik de enige persoon ben in de wereld die het eenheidsbewustzijn heeft neergezet.

Daarmee heb ik het initiatief naar mij toegetrokken, in de gedachte dat ik het eenheidsbewustzijn heb verwoord zoals het volgens het Meesterschap en het spirituele leiderschap over deze Aarde bedoeld is. 

Dit spirituele leiderschap is mij aangereikt om de transitie naar eenheidsbewustzijn, het bewustzijn van deze grotere missie voor deze Aarde en de nieuwe Aarde uit te dragen. Geboren als kind van de eenheid en is het mij bovendien aangelegen om de komst van de eenheidsbewustzijn in te luiden en invulling te geven. 

DE MENSEN

DEENGELEN

~ Het zijn de engelen die deze wereld in eenheid brengen en houden. ~

De Engelen van de Wereldeenheidsdag zijn dragers van het eenheidsbewustzijn en de realisatie van overvloed (geen welvaart), en ondersteunen de Beweging die de Omwenteling in gang zet, de wereld te gaan veranderen.

De engelen werken allen voor één en hetzelfde doel, het doel dat wordt nagestreefd, namelijk WERELDEENHEID. Dat kan middels verschillende wegen op de weg naar de Gezamenlijke Manifestatie van de nieuwe werkelijkheid van de Wereld die gaat komen.

Hoewel het om het bewustzijn van de mensen zelf gaat is het uiteraard van belang dat de ontwikkeling die gaande is zal leiden tot de werkelijke manifestatie van deze eenheid. Welke vorm dat dan uiteindelijk ook gaat krijgen. Want eenheidsbewustzijn organiseert zichzelf in de uiteindelijke manifestatie!

Alleen al deelname in de beweging is daarom van groot belang. De rol van ambassadeur is daarom die van drager van het eenheidsbewustzijn in de eerste plaats.

De beweging als geheel en HET MOMENTUM zullen uiteindelijk de doorslag geven en daar zijn engelen voor nodig!

WIL JIJ EEN ENGEL WORDEN VAN WERELDEENHEIDSDAG?