deBeweging

We leven in interessante, maar ook uitdagende tijden op deze planeet, zoals we inmiddels weten. Het eenheidsbewustzijn heeft het laatste decennium al voor veel beweging gezorgd. Eenheid is voorbestemd voor de mensheid en deze wereld. De manifestatie ervan is bedoeld om te zijn hoewel de uitkomst niet definitief is. Bovendien is deze afhankelijk van de mensheid zelf omdat eenheidsbewustzijn in deze wereld van vandaag niet goed wordt begrepen, vanwege desinformatie en veel weerstand.

Het laatste decennium zijn er tal van bewegingen van mensen die gedragen door een nieuw bewustzijn, massaal in actie komen om op te komen voor hun levens, hun rechten, hun zelfbeschikking, hun vrije wil en uiteindelijk hun gelijk. Pogingen worden gedaan om deze bewegingen te manipuleren of erger. Helaas voor hen die nog steeds geloven in de oude wereld, als de beste optie, is er geen goed nieuws. Manipulatie, indoctrine, oude dogma’s; we leven in een tijd waarin dit eigenlijk niet meer kan.

In het algemeen komt het neer op ontsnapping aan de onderdrukking door religieuze instellingen en hun aanhangers. Mensen in bepaalde werelddelen hebben nog niet de weg naar de relatieve vrijheid weten te bereiken zoals men kent in het westen. Ontwikkelingen in het westen, door de laatste eeuwen heen, hebben geleid tot deze relatieve vrijheid en bevrijding van de religieuze dogma’s en indoctrine. Zij het ook via een omweg. De weg die andere delen van de wereld nog te gaan hebben.

OVERVLOED HET GEVOLG

De andere kant van het verhaal is dat men in het westen een grote welvaart heeft bereikt. Mensen hebben het bijna te goed, zeker in contrast met de verschillende werelddelen waarin dit niet het geval is. Welvaart, vaak ten koste van, is geen overvloed. Overvloed kan alleen bereikt worden wanneer de geldstroom wordt gedeeld door allen. Overvloed is gedeelde gelden.

Het gaat niet goed in bepaalde delen van de wereld en mensen in het westen beseffen dat nog steeds te weinig. Men ziet wel beelden, maar het besef van eenheidsbewustzijn is nog niet goed doorgedrongen. Het besef dat wij niet verder kunnen als men bepaalde delen van de wereld uitsluit van de bereikte overvloed. Dit laatste kan ook niet als overvloed niet wordt gedeeld. Dit is ook de reden dat de mensheid op bepaalde punten blijven steken en geen oplossingen kan vinden. Terwijl de maatschappij de laatste jaren heeft geschreeuwd om gehoord te worden, is het nog steeds niet gelukt om te luisteren door mensen in allerlei leidinggevende posities. Bovendien is er te weinig besef in de wereld dat de oplossing van het ene probleem direct gevolg kan hebben voor de oplossing van een ander probleem. waardoor een flow van oplossingen kan ontstaan en die zich uitbreidt over de gehele wereld.

Financiële inclusie, is het besef dat overvloed alleen bereikt kan worden als ALLE mensen kunnen meedelen in één en dezelfde overvloed, geen welvaart. Inclusie is deel van het eenheidsbewustzijn!

Eenheidsbewustzijn realiseren is geen gemakkelijke taak. Er zijn nog kwesties in de wereld die verband houden met de verdeling van geld en macht. Terwijl men nog niet begrijpt dat eenheidsbewustzijn tot een veel grotere overvloed leidt. Zolang er onderdrukking of manipulatie is in de wereld door welk instituut dan ook wordt ons allen grote overvloed onthouden. Dat besef is deel van het eenheidsbewustzijn, dat ook door dezelfde onderdrukking wordt tegengewerkt.

Weerstand is er haast op allerlei manieren zowel in het westen als in het oosten, noorden of zuiden, alleen het gaat niet meer om welk deel van de wereld men leeft, we zijn allen betrokken en dus allen verantwoordelijk. We kunnen er niet meer onderuit en naar mate de tijd vordert zal zowel dit besef groeien alsook de weerstand. Dit kan nog tot grotere gebeurtenissen leiden dan dat we tot nu toe gekend hebben. Want het tijdperk is er niet meer naar dat mensen zich laten onderdrukken, zeker niet met het vooruitzicht van totale overvloed. Dan is het gebeurt met de gevestigde orde, want dan is er geen houden meer aan. De macht van de mensen is groter, wat men tegen die tijd ook werkelijk gaat beseffen.

EENHEIDSBEWUSTZIJN DE OORZAAK 

Er is niet alleen een missie die we hebben om dit te bereiken, maar ook een plicht. Een plicht naar de mensen die nu nog steeds in de omstandigheden leven waar de mens al door de vele eeuwen heen worstelt. Terwijl we nu in een heel andere tijd leven. Wat voor een leed heeft de mensheid al niet gekend als gevolg van slavernij, onderdrukking, manipulatie van macht, oorlogen, en de moderne slavernij! Het tijdsbeeld geeft aan dat het zo niet langer meer kan.

Een groeiend eenheidsbewustzijn is de oorzaak van deze omwenteling en als het besef van eenheidsbewustzijn werkelijk begint door te dringen dan is er geen weg meer terug.