DeEenheid

De uiterlijke schijn van chaos en crisis is precies wat velen afleidt van waar het werkelijk om gaat en ons tegelijkertijd toch kan leiden naar oorzaken, die in essentie in onszelf te vinden zijn. De misverstanden, de verwarring over de nieuwe wereld en de opvattingen hierover dreigen mensen te verdelen. Bovendien worden eenheid en globalisering direct met elkaar in verband gebracht. Eenheid en globalisering zijn een gevaar, alleen voor zij die geloven in de oude wereld!

Eenheidsbewustzijn is hoe dan ook, linksom of rechtsom, uiteindelijk het resultaat. Alhoewel deze weg nog vele obstakels. Vrijheid van meningsuiting, alsook gelijkheid tussen mensen zijn deel van dit universeel eenheidsbewustzijn. Fundamentele opvattingen leiden tot gebeurtenissen in de wereld waarin mensen elkaar, niet voor niets, ‘vinden’ en blijkbaar is er nog iets dat we als mensheid te leren hebben, anders zouden bepaalde dingen niet gebeuren.

De nieuwe wereld komt voort uit een groeiend bewustzijn. Het licht dat het voortbrengt, brengt eveneens licht op zaken die voorheen onopgemerkt bleven en een nieuw licht zelfs op het hele begrip van de nieuwe wereld zelf. Zelfs met behoud van eigen overtuiging zijn er kansen om te leren van elkaar en dichter bij elkaar te komen. Noodzaak daarentegen is waakzaam te zijn op bepaalde individuen die verdeeldheid willen aanwakkeren. Het feit dat deze personen zich aandienen is kennelijk een signaal, binnen het geheel van de gebeurtenissen, dat er nog iets te leren is. Dat we er nog niet helemaal zijn, maar blijkbaar wel op de goede weg. Dit geeft hoop en uiteindelijk is dat positief. Op te lossen en/of te leren wat er te leren en op te lossen is en de dreiging blijft weg als vanzelf. Dit is wat ons toekomt als we dat willen. Dit is de werkelijkheid achter het al het nieuws.

EENHEIDSBEWUSTZIJNDE BOODSCHAP

Gebeurtenissen nu brengen mensen dichter bij elkaar en uiteindelijk naar een groter eenheidsbewustzijn. Dat is het licht dat groeit en maakt dat de kracht en het momentum alleen maar groter wordt. Te groot voor hen die verdeeldheid willen zaaien en is mogelijk ook niet voorzien voor degene die dat willen bereiken, bewust of onbewust. Toch blijft er veel weerstand bij bepaalde groepen. Eenheidsbewustzijn is er al, alleen nog niet de gehele mensheid heeft volledig de wil om hier naartoe te gaan. Eén moeilijkheid is er en dat is dat er grote economische belangen zijn in de wereld en individuen, organisaties, of instituten niet zien hoe deze in de nieuwe wereld voortgang kunnen vinden, hun belangen niet op willen geven uit angst iets te verliezen, wat deel is van de illusie. Het grotere belang is namelijk, het belang van het geheel van de eenheid, in plaats van delen ervan en de uiteindelijke overvloed die er mee te bereiken is. Dit belang kan voortgang vinden in een nieuwe samenleving, zij het dan op een andere, nieuwe manier!

De tijd waarin we leven biedt ons de kans om deze eenheid waar te maken, alleen al door onze eigen keuzes, maar voor sommige groepen lijkt deze uitkomst erg uitdagend! In werkelijkheid is het echter de enige echte realiteit en veilige uitkomst voor iedereen, die uiteindelijk ook een ongekende overvloed zal brengen voor alle mensen in deze wereld. Ja, dit kan onze ware realiteit zijn. Als de beweging groot genoeg is, zal zelfs de laatste mens op aarde zich uiteindelijk wenden tot eenheid en overvloed als de enige echte realiteit zien, zelfs als deze dacht er zoveel mee te verliezen. De boodschap van eenheid wil gehoord worden en moet nu worden gehoord. Dit is nu misschien wel belangrijker dan ooit! Laten we deze beweging groot maken en deze boodschap delen, veel en vaak!