De Innerlijke uitdagingterug naar de oorsprong

TWO SIDESEenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn is het nieuwe paradigma! Zoals inclusiviteit, eenwording, onderlinge verbinding, zelforganisatie zelfsturing, zelfrealisatie, zelfeducatie, zelf-financiering en integratie. Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Het brengt direct inzicht en oplossingen zodra je jezelf in dit eenheidsbewustzijn begeeft! Omdat dit het bewustzijn is van de oorsprong en eeuwig is net als het licht. Het is overal aanwezig en dus universeel. Alleen de werkelijke beweging daar naar toe is de innerlijke uitdaging.

De uitdaging is jezelf te bevrijden van alles wat niet van jezelf is. Het is niet alleen ontsnappen uit de collectieve mindset, die niet van jezelf is, maar ook jezelf transformeren en zo vanuit jezelf opstijgen naar een hoger niveau. Durf los te laten het idee dat de wereld die we gecreëerd hebben echt is, zodat de werkelijke wereld in jezelf naar boven komt.

De uiterlijke uitdaging- Escape uit de collectieve mindset

Het één helpt het ander. De innerlijke uitdaging aangaan in jezelf helpt je uit de collectieve mindset te komen en andersom, afstand nemen van de collectieve mindset leidt tot het dichterbij jezelf komen, door;

  • Afstand te nemen van alle machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.
  • Afstand te nemen van alle competitie, concurrentie, exclusiviteit, armoedebewustzijn, schaarste bewustzijn, hebzucht, materiële vervulling van behoeften, marktwerking.
  • Afstand te nemen van religieuze dogma’s, fanatisme, religieus fanatisme, doctrine, manipulatie. De misvattingen in alle -isme’s. Vrijheid van meningsuiting. Systeemcrisis. Financiële crisis.

Alleen dienen van geheel, “één voor allen” en allen leidend naar eenheid, eenwording, vereniging zonder eigen soevereiniteit of identiteit op te geven. Creëren van overvloed en vervulling. Bereiken van doorbraken op wetenschappelijk gebied door oplossen van eigen paradigma’s. De essentie van het leven terugvinden en terugbrengen binnen alle ‘instituten’ van deze maatschappij. Transformatie van het gehele oude paradigma, dogma’s, contra-evolutionaire systemen en de wijze waarin oude paradigma’s verankerd zijn binnen de instituten. Transformatie van de collectieve mindset door: collectieve realisatie, collectief leiding nemen, collectief innoveren, collectieve financiering.

De collectieve mindset is naar buiten gericht. De uiterlijke wereld is onecht. Binnen is waar de werkelijke gebeurtenissen plaatsvinden! De aandacht naar binnen houden in plaats van naar de afleidingen van de uiterlijke wereld, want dat is één grote afleiding van waar het werkelijk om gaat. In het kort dus; wat van buiten jezelf is buiten jezelf laten! Wat van een ander is bij een ander laten en bij jezelf blijven onder alle omstandigheden en onderscheidingsvermogen ontwikkelen.