EENHEIDSBEWUSZTIJNHET IS HET MEEST HOGE BEWUSTZIJN BEWUSTZIJN DAT ER IS.

~ Ook is dit het meest Hoge Geluk dat er is. Het is hetzelfde Geluk dat alles mogelijk maakt! ~

Er is veel te zeggen als er geen mensen zijn die dit op Aarde nalaten te realiseren. Want het zijn juist deze mensen die het doen om de wereld te doen realiseren dat erg geen mogelijkheid is om het hoogste geluk te behalen.Ook is dit iets dat voor het bewustzijn geldt. Want het bewustzijn is dat het meest haalbare daarin doet realiseren!
Want het is het bewustzijn dat het maakt en geen andere dingen, als uiterlijke dingen. Want het zijn juiste deze dingen die het doen uitzetten!

Ook is dat een bekend gegeven, want er was ooit een man die het heeft gezegd. Alleen dan wel een man die het verstaan kon en dat was omdat hij gerealiseerd had dat het zo werkte en niet om een geloofsovertuiging!

Want het gaat om de realisatie van dat wat men wil en niet om een overtuiging alleen!

Ook dit mag eens gezegd worden, daar de meeste gelovigen zich daar amper aan houden of helemaal niet.
Want het is geen doen meer om deze mensen nog te doen veranderen, daar zij degene zijn die het bewustzijn van de mensheid laag houden en er geen boodschap aan hebben het nog anders te willen of te doen realiseren, dat wat werkelijk telt.

Ook is het geen spirituele kijk op zaken. Het is de werkelijkheid van het leven en de werkelijkheid van het heelal.
Want het heelal is de gehele werkelijkheid.

HET HEELAL IS DE PLAATS WAAR HET GEBEURT!

HET HEELAL IS DE PLAATS WAAR EEN MAN WOONT DIE HET DOET VOOR DE MENSHEID EN DE PLAATS VOOR DE MENSHEID ZELF!

Ook dit is een onbekend gegeven, alhoewel het wel een eenvoudig te realiseren inzicht is. Daar de mensheid al aanwezig is in het heelal en dus ook deelneemt aan het gehele bewustzijn.

Verder is er geen onderwijs nodig!