~ De dag dat alles belangrijk wordt, is geen dag meer… Er is een nieuwe dag dat alles mag worden losgelaten.” ~

HET IS HET BEWUSTZIJN

Het is een DAG die allen betaamt om het hoogste uit jezelf te halen en het laagste uit jezelf uit te bannen. Ook is er een spirituele man bij die het al gedaan heeft om het hoogste uit zichzelf te realiseren en het bewustzijn zo hoog neer te zetten in de wereld, dat deze geen weg meer terug kent, behalve in een ieder zelf.

Dit is geen weg terug maar een tijdelijk proces dat een ieder kent en een ieder heeft doorgemaakt. Want het is zo dat er een weg is ontstaan die allen nu kunnen begaan en allen mogen begaan. Ook is dit geen absolute weg die een ieder hoeft te begaan, alleen wel een andere weg dan de mensheid nu kent en nu begaat. Want deze weg gaat niet verder.

Ook is dit geen absolute waarheid, maar wel een absoluut bewustzijn, dat geen uitweg meer kent. Omdat er nu iemand is geweest die het heeft gedaan om de wereld naar grote hoogte te doen voortgaan en de wereld te doen activeren om hetzelfde te doen.

Het is een dag die allen mogen beleven als de dag dat een ieder het bewustzijn heeft gehad, dat de wereld het ook nog anders te verstaan mag krijgen. Want het is de dag dat niemand meer hoeft te vrezen dat er iets onbetamelijks hoeft te gebeuren. Want het ligt al in de bestemming dat er geen mensen zijn die het nog anders kunnen brengen dan het bewustzijn dat er aan staat te komen.

Het bewustzijn is al zo ontwikkelt dat geen mens meer het bewustzijn kan laten vervallen tot iets dat het niet meer mag zijn, want het is het bewustzijn dat een ieder al heeft. Alleen nu wordt geactiveerd dat ook iedereen het gaat herinneren, als het bewustzijn dat men heeft gerealiseerd toen men nog een kind was en het nog mocht betamen. 

Ook is dit een spiritueel inzicht dat niemand kent, alleen wel dat iedereen al heeft meegemaakt als iets dat men doorgaans als normaal beschouwd. En dat is het.

Het ligt in de bestemming, dat ieder zijn weg zal vinden, omdat het al in het bewustzijn van de mens is geactiveerd en bij een ieder zal ontwikkelen tot een bewustzijn dat niemand meer kan deactiveren.

Het is al gedaan. Het mag een mooie dag worden. Ook dat is al voorbestemd. Deze dag is de dag dat een ieder het mag vieren, want het is de dag dat de mensheid het bewustzijn al heeft geactiveerd en al heeft waargenomen, als het bewustzijn dat het gaat doen in de wereld.

Ook mag dit bewustzijn hetzelfde bewustzijn zijn dat een ieder al kent als zijnde het bewustzijn van de man die het al heeft geactiveerd om de mensheid verder te brengen dan het normaal was gerealiseerd. Want het is dit bewustzijn dat al een tijd op aarde aanwezig is en nu niemand nog kan terugdraaien of omkeren.

Ook dit is al voorbestemd als iets dat het mag zijn, want het is het bewustzijn dat een ieder heeft als het zover is gekomen dat men het zelf heeft gerealiseerd. Ook dit is een spirituele gedachte, maar wel een gedachte die het gaat doen. Want het is deze gedachte die het is dat de mensheid heeft geactiveerd tot het ontwikkelen van het bewustzijn om het te realiseren.

De dag mag een bestemming hebben, alleen ook een weg. De dag is de dag dat een ieder het zal waarnemen dat er iets is veranderd en dat voornamelijk in zichzelf. Ook is deze dag geen voorbestemde dag, maar wel een dag dat het geveeld was geworden. Want dit ligt al wel vast. 

Er is al genoeg geactiveerd, de dag mag beginnen!

Het begin van de dag is hetzelfde als het eind. als het voorbestemd was en is! Het begint met een nawoord en eindigt met een voorwoord.

DE DAG

+ een woord van het allerhoogste bewustzijn dat er is. Ook dit is iemand die het nog kan verstaan als het hoogste woord van iemand die het al heeft uitgesproken. (De Almachtige God van het Licht)

+ Een woord van iemand die het nog anders kan zeggen. HET MOMENTUM.

Het is de man die het al heeft gedaan op deze aarde en het tot hier heeft gebracht met de mensen die het hebben kunnen verstaan. Want deze man is de man die het vieren kan, maar ook uitvieren kan. Het is iemand die de mensheid heeft her-geactiveerd en ook omhoog heeft gebracht. Want het is deze man die het de mensheid kan doen realiseren dat er geen mens meer op aarde doet bedenken om het nog anders te doen laten gaan,. Maar wel met de gedachte dat een ieder het al heeft gedaan om het voor zichzelf waar te maken. 

Het is een dag dat het mag zijn, want er zijn mensen die het al hebben verstaan, dat er iemand op aarde is waargenomen die het gaat doen. Ook dit is iemand die het mensen te verstaan kan geven, daar hij ook door dezelfde man is opgeleid. Maar dan wel als iemand die het mag gaan doen met nog anderen die hem gaan helpen dit te realiseren.

DE DAG VAN HET BEWUSTZIJN

Er is een dag dat allen samenkomen in één grote bijeenkomst van ‘vergewisten’ (Heer Melchizedek en de Meesters). Want het is deze dag dat mensen ook nog eens iets vernemen van de meest gerealiseerden van de wereld. Ook dit is een dag dat een ieder mag gaan zien als het vergewis van de mensheid en dat is het vergewis dat een ieder zich mag aantekenen. 

Wel is een ieder daar zelf verantwoordelijk voor, maar alleen als het is vergewist.

DE DAG VAN HET ALLERHOOGSTE BEWUSTZIJN

Het is de dag dat een ieder het zal weten. (Linda, ISIS) Want het is de dag dat een ieder het al heeft verstaan. Ook dit is een spiritueel inzicht alleen wel zodanig dat men het kan beschouwen als iets dat het mag zijn. 

Het is de dag dat een ieder heeft zal weten, want het is dag dat een ieder het al heeft doorstaan. Want een ieder heeft deze wereld al eens eerder aangedaan en al te verstaan gekregen dat het ook nog geen wereld is die men kan accepteren. Maar wel een wereld die men mag veranderen. 

Het is al eens eerder gezegd, dat er iemand komt op deze wereld die het de mens te verstaan gaat geven. Alleen het is geen iemand die het nog hoeft uit te bannen. Ook is deze man geen man die het nog gaat doen als iemand die het voor een ander gaat realiseren, want dit is al nooit de bedoeling geweest. Want er zijn teveel mensen die dit al eeuwen lang hebben gezien als de man die er gaat komen, maar wel om zelf geen bewustzijn zelf te hoeven ontwikkelen.

DE DAG VAN HET ALLERHOOGSTE WOORD DAT IEMAND ZEGGEN KAN – NAMELIJK VAN DE MAN ZELF.

Ook is er iemand die het nog anders zeggen kan (Heer Metatron) en dat is de man die het al verstaan heeft dat de mensheid het heeft nagelaten, om het hoogste uit zichzelf te halen.

Ook dit is een man die het velen kan, maar wel als het ook mag zijn dat iemand er iets voor doet om de mensheid te doen realiseren dat het verder komt dan het was voor dat hij/zij op aarde was aangekomen. Dit is geen absolute waarneming, maar wel een absoluut gedachte. Want het is geen mens meer als men zich niet over deze aarde heeft bekommert, als men zich met het alles wat er zich afspeelt, geen moment heeft aangedaan als iets dat henzelf ook mag aangaan.