OMSLAGPUNT

~ Eenheid en Globalisering zijn een bedreiging, alleen voor zij die geloven in de oude wereld ~

Wachten op het omslagpunt is wellicht hetzelfde als wachten op de messias. Als er een messias komt dan is dat omdat er een punt is bereikt waarop iemand het eenheidsbewustzijn heeft bereikt en daarmee zichzelf, anderen en een deel van de wereld verlicht. Hoewel dit in het verleden is gebeurt, leven we nu in een andere tijd in de eerste plaats. Bovendien is dat wat bedoeld is te zijn hetzelfde als in het verleden. Het verleden herhaalt zich, omdat mensen kiezen voor die weg en hebben gekozen in het verleden tot op de dag van vandaag.

De boodschap uit het verleden behoeft geen herhaling en is hetzelfde als die uit het verleden. De lessen blijven hetzelfde voor de mensheid en zolang die niet geleerd zijn veranderd er niets. Eenheidsbewustzijn is een bewustzijn waarbij het omslagpunt al bereikt is en gerealiseerd.

Na de energietransitie zijn we er nog niet. De energietransitie helpt mensen in het eenheidsbewustzijn te komen. 

De weerstand tegen de energietransitie is hetzelfde als de weerstand tegen de eenwording. De weerstand tegen eenwording is de angst dat de massa van de mensen het bewustzijn bereikt waarop het omslagpunt gaat plaats vinden. Een punt in het bewustzijn van de mensheid en in de realiteit waar men dan in terecht is gekomen, ofwel het Momentum waarop alles veranderd voor de gehele mensheid en de wereld. Het bewustzijn dat dat veroorzaakt, het bewustzijn dat dan bereikt is en wat bedoelt te zijn, al die eeuwen van geschiedenis waarop de mensheid klaar gemaakt om dit tijdperk te betreden, is het eenheidsbewustzijn. En het punt waarop dat bereikt wordt, is gekomen. De grote dag waarop dit plaats vindt is de hemelse dag, die geen dag duurt in aardse tijd en al begonnen is. 

Daarom is het aan elke persoon die nu deze aarde leeft om de keuze te maken de weg naar zichzelf in te slaan, de ‘messias’ in zichzelf te realiseren, in plaats van te wachten op dat wat zou komen. Er gaat niets komen als de massa niet besluit om de beweging die al gestart was in stand te houden en verder uit te breiden en een en dezelfde boodschap te laat horen. 

HET OMSLAGPUNT GAAT NIET KOMEN ZOLANG MEN BLIJFT WACHTEN.

Het omslagpunt is het punt waarop de mens en de gehele mensheid het eenheidsbewustzijn heeft bereikt en daarmee zichzelf en de aarde heeft getransformeerd!

Één Aarde, één mensheid, één boodschap, één religie, één missie, één weg, één bewustzijn, één keuze en die keuze is de daadwerkelijk realisatie van het bewustzijn wat erbij hoort, namelijk eenheidsbewustzijn. 

Het is niet zomaar een woord zonder betekenis. Het is het bewustzijn van onze eigen oorsprong en de keuze is aan een ieder om daarnaar terug te willen gaan. Willen gaan inderdaad. De juiste wil is alles waar het om draait. Er komt geen omslagpunt als men angst heeft voor dat wat het gaat brengen. Moed is nodig.

Economische eenwording is deel van de eenwording en de weg naar eenheid toe. Evenals eenwording van culturen, integratie, financiële inclusie. Eenwording is niet het misverstand. Eenwording en globalisering zijn deel van de oplossing. Deel van het probleem is dat mensen verwachten dat anderen hun probleem op gaan lossen en dat men zelf niets hoeft te doen om ook maar iets van verandering in hun leven te realiseren. Deel van het probleem is dat mensen tegen globalisering en eenwording zijn en tegelijkertijd elke dag datgene wat de macht, de beweging naar eenwording en de eenwording probeert te kapen zelf ondersteunt en promoot in alles wat ze doen en alles wat ze zijn. In de keuzes die men maakt, spullen die ze kopen in het woord dat men verkondigt. 

De weg naar eenheid is al lang gelden ingezet tot de dag van vandaag. De route die die gevolg werd is kennelijk zoals het bedoeld was te zijn. in elke periode in de tijd zijn er mensen geweest die keuzes hebben gemaakt om af te wijken van de weg naar eenheid, alleen de beweging er naar toe is niet stoppen. Het is bedoeld om te zijn. Het is de nieuwe wereld die zich openbaart. 

Een ieder is deel van de oplossing als men zelf de eenwording met zichzelf aangaat en dus met de gehele wereld.