ACTIEF BEWUSTZIJN
OPROEP DER OPROEPENHET IS BELANGRIJK GEWORDEN VOOR ALLEN EN DE EENHEID!

DE LAATSTE OPROEP VOOR DE LAATSTE GENERATIE…

Nooit eerder is het zo belangrijk geweest als nu heden ten dage, dat het “UITZET”-BEWUSTZIJN wordt geactiveerd als zijnde het enige bewustzijn dat de mens nog kan redden van een ondergaan die zijn weerga niet kent. Daar het leven zelf in gevaar is gekomen als het gaat om het bewustzijn dat nodig is om het nog te doen veranderen het VAN HET ZELF GECRËERDE…

Dit bewustzijn is het bewustzijn dat allen verantwoordelijk zijn en niemand anders dan een ieder zelf voor het eigen bestaan - en wel zodanig dat men het kan vernemen dat het herstelbewustzijn van de natuur het niet meer hersteld. Want dit is ook een bewustzijn waar de mens geen weet van heeft en geen weet van wil hebben.

Dit is een bewustzijn dat gedeeld wordt in al het bestaan!

De natuur is afhankelijk van mensen die de Aarde goedgezind zijn en niemand anders meer. Niet alleen door dat wat men beoogt nog te doen om het te redden, alleen wel als het gaat om het bewustzijn zelf in stand te houden. Zoals het eigen bewustzijnsniveau, dat het bestaan heeft aangezet om te verdwijnen…

Dit effect is al te zien, daar menig diersoort of plantensoort aan het verdwijnen is op een ontstellende wijze.

Dit is ook een wijze waarop de natuur ons, als mensheid gaat terug zetten, als het wezen dat geen pardon meer nodig heeft of het nog kan overleven. 

Want het is het enige bewustzijn dat de mensheid heeft als “UITZET”-gedachte of ONTZET- gedachte, waarmee men het bestaan UITGEBAAT EN ONTZET. Namelijk door al het bewustzijn van de verscheidenheid te ontdoen en het eenheidsprincipe uitbaat van de complexiteit van het leven en hoe alles aan elkaar bijdraagt en niet alles op zichzelf staat of zichzelf doet overleven ten koste van het andere. 

Er is een geheel andere gedachte die de mensheid mag hebben ten opzichte van de natuur en het BEWUSTE ZELF van ALLES WAT LEEFT EN DAT IS ALLES WAT ER IS!

Ook is het een andere kant van de wereld-mens die het bewustzijn nog tot ontwikkeling aanspoort die het ware werk niet meer verstaan, om de mensheid nog te doen aangaan het werk te doen. Daar het bewustzijn van de mens zelf al aan het uitgaan is van de veelheid van ‘overlevenings’-gedachten die het wel nog zouden kunnen doen. Daar de ontwikkeling zelf is achtergeraakt om de oplossing nog te zien of te doen gelden!

Vooral dit laatste is het bewijs dat men geen gedachte meer kent of heeft, omtrent de complexiteit hiervan. Namelijk de complexiteit van problemen die het ontstaan ondermijnen of doen afkalven tot een niveau dat het bestaan nog heeft om het überhaupt het recht te geven, althans als het aan de Aarde zelf ligt.

Want ook de aarde kent een bewustzijn en wel het eenheidsbewustzijn met AL—DAT-IS. En dat laatste is dat het zo maakt dat de mens geen recht meer heeft om het bestaan voort te zetten, als het enige recht dat het heeft en dat is is dat het de Aarde kan doen omhoog gaan als het leidende wezen of leidende bewustzijn…

Dit laatste is het geval, tenminste voor de meeste mensen die het niet meer kunnen verstaan of doen uitzetten van het leven om hen heen…

Deze mensen zijn te talrijk…. En dus wordt het een ander bewustzijn dat het gaat overleven…

Geen bewustzijn dat deze mensen voor zichzelf nog kunnen waarborgen, daar men zichzelf al van het leven ontdaan of het leven zodanig heeft uitgehold dat het geen verweer meer kent in termen van het bestaan. Namelijk het bewuste Zelf of iets wat er nog op lijkt voor sommige mensen die het leiderschap denken te verstaan van de ware toedracht van het leven….

Ook deze toedracht is geheel onbekend als fenomeen van de natuur zelf. Namelijk creatie zoals de natuur die nog kan herinneren - en de mens al uit het eigen bewustzijn heeft geplaatst, daar de mens het alom-wetende denkt te hebben of het alom-waarnemende…

Dit zijn de woorden van een jeugdig iemand van de volgende generatie…

DIT IS HET WERK VAN DE ENIGE ORGANISATIE IN DE WERELD DIE DE OPLOSSING VERSTAAT  TE GEVEN…

DAAR DIT HET BEWUSTZIJNSWERK IS VAN EEN MENS DIE HET WERK OP DIT NIVEAU WEL GEDAAN HEEFT OF MAG HEBBEN AANGEMETEN, ALS ZIJNDE HET BEWIJS VOOR DE NATUUR DAT DE MENS EEN UITWEG HEEFT GEVONDEN NAAR HET ENIGE BEWUSTZIJN DAT NOG MÁG EN KÁN OVERLEVEN. 

ALLEEN NOG WEL DOOR ENKELEN…EN DAT IS GEEN MASSABEWUSTZIJN MEER VAN DE MASSA. 

HET ZIJN NIET DE AANTALLEN DIE HET DOEN GELDEN, MAAR HET BEWUSTZIJN DAT HET DOET AANMERKEN ALS DE WINNENDE SOORT!

DE NATUUR ZAL HIEROP ANTWOORDEN ALS DAT WAT HET GAAT WORDEN, ALS HET AAN DE NATUUR LIGT EN NIET MEER AAN HET BEWUSTZIJN VAN DE MENS OF, DE MENS ZELF ALS EEN FYSIEK WEZEN, DAT HET LEVEN NOG MAG VOORTZETTEN ZICHZELF TE ONTWIKKELEN. DAAR HET GEEN ONTWIKKELING MEER KENT...!!!

OOK DIT ZAL MEN MOGELIJK ONDERKENNEN OF ONDERWAARDEREN ALS WETENSCHAPPELIJK WAARE OF WERKELIJKHEID. DAAR HET DE WETENSCHAP IS VERLOREN DIE DE WARE EENHEIDSGEDACHTE KENT… OF DE OVERVLOED-GEDACHTE VAN DE CREATIE ZELF…

DE VERBINDING TUSSEN AL HET LEVEN…

LINK 

LEZINGEN, SEMINARS & ‘EVENEMENTEN’.