De WEG NAAR  WERELDEENHEID

DE DOELSTELLINGEN VAN DE BEWEGING: 

De vereniging van landen of delen van de wereld is het resultaat van het Eenheidsbewustzijn, dat het de mensheid heeft aangezet te doen vestigen. Deze gedachte is al niet meer het bewustzijn, want de meeste mensen hebben het niet gerealiseerd.

Wel is deze gedachte doorgezet door iemand die het wel wilde voortzetten en heeft daarmee de beweging naar eenheidsbewustzijn gedragen, als iemand die het de mensheid heeft 'aangetaant', ofwel aangezet om het te doen realiseren! Iets wat onbekend is voor velen, maar wel iets dat een ieder zich mag beseffen!

Want het is geen sinecure om het nog te doen realiseren alsnog, want het mag voor een ieder nog het bewustzijn zijn om zichzelf aan te merken, als zijnde het eigenlijke ZELF. Want dat is de ware aarde van het eenheidsbewustzijn, voor een ieder die het wil realiseren!

Ook is dit geen sinecure om het voor zichzelf te doen beseffen, daar men graag het voor een ander wil doen, alleen niet voor zichzelf. Terwijl het juist andersom in werking komt en dat is dat wanneer men het voor zichzelf doet ontwikkelen, het automatisch iets is dat een ander overneemt. Dit omdat het bewustzijn zo werkt als iets dat voor een ieder uniek is en alleen door de eigen ontwikkeling kan worden gerealiseerd. En niet door het van anderen te kopiëren of te doen aanvaarden, als zijnde het eigen werk.

 

Ook dit is een groot misverstand onder velen, die graag het werk van een ander willen voortzetten, maar zelf geen weet hebben hoe ergens te komen, zonder zelf het eigenlijke bewustzijnswerk te doen of ooit te hebben gedaan.

De realisatie van het Eenheidsbewustzijn is daarom het doel van voor een ieder die voor zichzelf een doel wil stellen. Maar dan wel een doel voor zichzelf, de eigen ontwikkelingen daarmee de uiteindelijke manifestatie van het leven zoals dat voor een ieder is bedoeld!

Desalniettemin, is deelname aan de beweging en de beweging van groot belang. De rol van de ambassadeur is weliswaar in de eerste plaats die van de drager van het eenheidsbewustzijn, maar ook de drager van het gehele onderbewuste gedachte die het ook kent. Namelijk de gedachtenwereld die naar een hoger plan is gebracht en daarmee het ego van de mensheid uit zichzelf heeft gezet.

 

De beweging als geheel en Het MOMENTUM zullen uiteindelijk de doorslag geven en daar zijn ambassadeurs voor nodig! Word jij ambassadeur?

COALITIE VAN DE EENHEID

DOEL: Voorgaan in het project de Coalitie van de Eenheid en dit project verder voortzetten.